Xi presides over 4th meeting of presidium of 19th CPC National Congress (2)

21:44, October 23, 2017  Xinhua

The presidium of the 19th National Congress of the Communist Party of China (CPC) holds its fourth meeting at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Oct. 23, 2017. Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan and Zhang Gaoli attended the meeting. (Xinhua/Lan Hongguang)
The presidium of the 19th National Congress of the Communist Party of China (CPC) holds its fourth meeting at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Oct. 23, 2017. Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan and Zhang Gaoli attended the meeting. (Xinhua/Lan Hongguang)
(Web editor: Liang Jun, Yang Mu)
Follow us on WeChat